Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto?

Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2021
liczenie pieniędzy

Boisz się kontroli skarbówki? Sprawdź w czy to możliwe, żeby urząd sprawdził konto bankowe i kiedy może tak się stać. Czy banki informują urzędników o otwarciu konta? Jakie transakcje są uważane za podejrzane?

Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto osoby prywatnej?

Tak – urząd skarbowy może sprawdzić konto osobiste, ale nie od razu. By do tego doszło musi zostać spełnionych co najmniej kilka warunków. Urząd nie może od tak, losowo sprawdzić konta osoby prywatnej. Może do tego dojść w dwóch przypadkach:

  1. Bank poinformuje skarbówkę o nieprawidłowościach.
  2. Urząd skarbowy samodzielnie rozpocznie postępowanie podatkowe.

Co musi się stać żeby bank doniósł na nas do skarbówki? 

Banki uważnie przyglądają się przelewom i wpłatom na konto powyżej kwoty 15 000 euro. Nie znaczy to, że gdy dokonasz takiej transakcji, to skarbówka od razu rozpocznie dochodzenie, ale zapewne analityk banku bliżej przyjrzy się takiej transakcji. Takie informacje nie trafiają bezpośrednio do urzędu skarbowego, tylko do GIIF (Generalnego Inspektoratu informacji Finansowej). 

Czy to oznacza, że na przykład chcąc przesłać koledze 200 000 zł i uniknąć kontroli wystarczy podzielić taką kwotę na kilka przelewów nieprzekraczających kwoty 15 000 euro? Oczywiście nie. Transakcje finansowe w bankach są nadzorowane przez zautomatyzowane systemy do wykrywania oszustw i prania pieniędzy. System natychmiast wychwyci takie podejrzane transakcje i poinformuje o tym analityka. 

Oprócz samych pieniędzy z niewiadomego pochodzenia uwagę pracowników banków mogą zwrócić choćby dziwne tytuły przelewów np. ‘okup’, ‘za narkotyki’. 

Co się dzieje po tym, jak bank zauważy podejrzaną transakcję?

Następnie bank informuje urząd skarbowy o wykrytych, podejrzanych transakcjach. To jeszcze nie oznacza, że urząd automatycznie podgląda nasze konto. Najpierw urząd będzie starał się rozwiązać sprawę polubownie, czyli zwróci się do właściciela konta z prośbą o udostępnienie wskazanych informacji. Taka prośba musi być udokumentowana, czyli przyjąć formę listu poleconego. 

Dostęp do konta skarbówka może uzyskać dopiero gdy właściciel konta odmówi udzielenia wskazanych informacji bądź nie odpowie na taką prośbę. Dopiero wtedy urzędnik występuje o zgodę na uzyskanie informacji od naczelnika urzędu skarbowego.

Po uzyskaniu zgody naczelnika bank przekaże urzędnikom wszelkie dane o naszym koncie. Tak skomplikowana procedura jest wymagana przez tajemnicę bankową wymaganą przez ustawę o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

Jakie informacje mogą być ujawnione w toku kontroli?

Urzędnicy nie uzyskują wprost wglądu do panelu naszego konta, a do konkretnych informacji z konta. Według przepisów bank może przekazać następujące informacje o (za art. 105 ustawy prawo bankowe):

  • Rachunkach bankowych, oszczędnościowych, pieniężnych, papierów wartościowych w tym ich liczbę obroty i stan kont.
  • Umowach kredytowych, pożyczkowych.
  • Umowach depozytowych.
  • Nabytych za pośrednictwem banków akcji lub obligacji Skarbu państwa oraz o ich obrocie.
  • Obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Czy bank informuje urząd skarbowy o założeniu konta?

Banki nie mają żadnego obowiązku informować urzędów skarbowych o nowo otwartych rachunkach bankowych. Urząd nie posiada informacji o wszystkich rachunkach istniejących w Polsce. Banki udzielają wyłącznie informacji o posiadanych przez daną osobę rachunkach na osobny wniosek urzędników.

Co po wykryciu nielegalnej transakcji?

Po kontroli konta jego właściciel może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wyjaśnienia okażą się niewiarygodne, albo właściciel konta ich nie złoży, to skarbówka przekazuje sprawę do dalszego toku. Jeżeli konto posłużyło do popełnienia przestępstwa sprawa zostanie przekazana do prokuratury.

Natomiast jeżeli nastąpiło jedynie naruszenie prawa podatkowego, to urząd zażąda zwrotu należnego podatku wraz z grzywną, która może sięgnąć nawet 75% nieopodatkowanej sumy. 

Kiedy urząd skarbowy może zająć konto?

W większości sytuacji skarbówka nie zablokuje konta, a jedynie nałoży grzywnę. Zablokowanie konta przez Krajową Admininstrację Skarbową może mieć miejsce w przypadku podejrzenia wyłudzeń skarbowych, co dotyczy raczej firm, niż osób prywatnych.

Urząd może nałożyć grzywnę w sytuacji, kiedy ktoś nie odprowadził należnego podatku. Są to sytuacje takie  jak np. otrzymywanie dochodów z pracy na czarno, ale też czynności, które wielu osobom mogą wydawać się całkowicie legalne.

Prawo podatkowe wymaga zgłoszenia m.in. darowizny w rodzinie czy pożyczki prywatnej. Choć pożyczka w rodzinie jest zwolniona z podatku, to i tak należy zgłosić ją do urzędu. Z kolei darowizny i spadku nie trzeba zgłaszać do kwoty 9637 zł w I grupie podatkowej, 7276 zł II grupie podatkowej i 4902 zł w III grupie (do niej zaliczają się również osoby niespokrewnione). Darowizny powyżej tej kwoty należy zgłosić do urzędu na druku SD­-Z2.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły