Ranking lokata 6 miesięczna

Lokata na sześć miesięcy to rozwiązanie dla tych, którzy chcą czerpać jak najwięcej korzyści z oferty bankowej, jednak nie mogą zamrozić swoich pieniędzy na dłuższy okres. Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego produktu? Jaki jest związek między lokatą a podatkiem Belki? Ranking lokat półrocznych Wujka Sknerusa zawiera wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Lokata na Nowe Środki VeloBank

5 000 - 150 000 zł
Zakres kwot
2 miesiące
Okres
8%
Oprocentowanie
Tak
Wymagane konto

Facto

500 - 10 000 zł
Zakres kwot
60 miesięcy
Okres
5%
Oprocentowanie
Nie
Wymagane konto

Lokata 6 miesięczna

Aby móc otworzyć lokatę na 6 miesięcy, musimy przejść na stronę internetową instytucji bankowej lub udać się do jednego z oddziałów, a następnie wypełnić wszystkie potrzebne formularze. Po uzupełnieniu dokumentów niezbędnymi informacjami, takimi jak dane osobowe, adresowe czy kontaktowe, należy podpisać umowę z przedstawicielem instytucji. Zobowiązujemy się wówczas do przekazania bankowi określonej sumy pieniędzy na okres sześciu miesięcy. W zamian za zaufanie i pozostawienie do dyspozycji usługodawcy swoich pieniędzy po upływie pół roku otrzymamy z powrotem kapitał własny oraz doliczone odsetki.

Bez wątpienia lokata półroczna jest bardziej opłacalna pod względem wysokości  niż pozostałe warianty krótkoterminowe. Jednak większość banków nalicza odsetki jedynie raz na cały okres obowiązywania umowy, co za tym idzie różnica w ich wartości będzie zauważalna, choć niezbyt duża.

Lokata półroczna o stałej stopie procentowej

Oprocentowanie dzieli się na stałe i zmienne. W zależności od instytucji możemy zostać postawieni przed wyborem między nimi lub decyzja zostanie nam narzucona. Nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy, dlatego warto wcześniej mieć świadomość ich różnic.

W przypadku stałej stopy procentowej nasze odsetki będą naliczane przez cały okres według tej samej wartości. Dzięki czemu możemy przewidzieć, ile środków do nas wróci i włączając je, zaplanować odpowiednio swój budżet. Natomiast jeśli chodzi o oprocentowanie zmienne, jest ono zależne od sytuacji na rynku. Zdarza się, że wpływa ona negatywnie na stopę procentową, obniżając jej wartość. Bywa również, że oprocentowanie – wręcz przeciwnie – dzięki zmianom rynkowym szybuje w górę.

Aby nie popełnić błędu, warto pamiętać, że na wartość oprocentowania mają również wpływ zmiany kursów walut Narodowego Banku Polskiego oraz ceny na rynku międzybankowym. Jeśli po sprawdzeniu potrzebnych danych spodziewamy się obniżenia tych wartości, wówczas warto zdecydować się na oprocentowanie stałe. Z kolei kiedy dostrzeżemy zapowiedź wzrostu, można zaryzykować oprocentowanie zmienne.

W przypadku lokat na 6 miesięcy banki narzucają zazwyczaj lokaty o stałej stopie procentowej.

Lokaty półroczne a Podatek Belki

Podatek Belki jest nałożony na wszystkie inwestycje kapitałowe, do których należą również lokaty i odsetki z nimi związane doliczane do kapitału własnego. Niewielu zdaje sobie sprawę, że otrzymując na konto zwrot własnych pieniędzy powiększonych o realny zysk, to zostaje on jednocześnie pomniejszony o 19% podatku.

Przykładowo jeśli nasz dodatkowy zysk z lokaty wynosi 200 zł, wówczas wartość pobranego podatku wyniesie 38 zł. Ostatecznie na koncie z 200 zł pojawi się jedynie 162 zł.

Jak można zauważyć podczas pobierania Podatku Belki pod uwagę brana jest wyłącznie kwota odsetek. Pierwotna wartość naszych pieniędzy ani ta po kapitalizacji nie ma znaczenia. Warto również zaznaczyć, że częstsze naliczanie odsetek pozwala ominąć omawiany podatek. Taka sytuacja z punktu widzenia klienta jest znacznie korzystniejsza.

Lokaty półroczne – jak policzyć zysk?

Jak obliczyć realny zysk z lokaty? Mamy dwie możliwości. Jedną z nich jest wykonanie samodzielnych obliczeń matematycznych lub skorzystanie z kalkulatora online. Nie wszyscy jednak ufają technologii, dlatego przedstawimy również krok po kroku, jak samemu obliczyć te wartości. Załóżmy, że przesyłamy na lokatę 3000 zł na 6 miesięcy z oprocentowaniem równym 4% w skali roku.

Najpierw dzielimy oprocentowanie przez 12 miesięcy. 4%:12 = 0.33%
Następnie mnożymy otrzymaną liczbę przez liczbę miesięcy, na którą zobowiązaliśmy się ulokować swoje pieniądze. 0.33%*6 = 2%
Kolejnym krokiem jest pomnożenie otrzymanej liczby przez powierzoną sumę. 2%*3000 = 60
Otrzymana suma jest wysokością naszego zysku, czyli odsetkami. W tym przypadku jest to 60 zł.
Następny punkt to odliczenie podatku Belki, który wynosi 19%. 19%*60 = 11.40
Odejmujemy otrzymaną sumę od kwoty z punktu 4 i w ten sposób otrzymujemy wartość realnego zysku. 60 – 11.40 = 48.60 zł

Lokaty 6 miesięczne – na co zwrócić uwagę?

Podczas wyboru lokaty należy zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze należy znaleźć informacje na temat minimalnej kwoty, jaką należy przeznaczyć na lokatę. Po drugie dowiedzieć się, przez jaki okres lokata będzie obowiązywała i czy po upływie tego terminu zostanie automatycznie odnowiona. Jak sama nazwa wskazuje, w naszym przypadku będzie to 6 miesięcy. Z kolei odnawialny charakter produktu jest zależny od wybranego przez nas usługodawcy. Po trzecie – i najistotniejsze dla naszego zysku – oprocentowanie, czyli wartość procentowa kapitału, który zostanie nam zwrócony. Zazwyczaj podawana jest w skali roku.

Poniższy ranking lokat półrocznych zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące najlepszych produktów. Jednak powinny one zostać poddane dodatkowej selekcji według kryteriów i potrzeb klienta indywidualnego.

Lokata na 6 miesięcy – kiedy to dobre rozwiązanie?

Skorzystanie z produktów wymienionych w poniższym rankingu zaleca się osobom, które mają pewność, że przez najbliższe 6 miesięcy nie będą potrzebowały swoich oszczędności, nie chcą ryzykować podpisywania umowy na lokatę długoterminową na kilka lat, chcą mieć pewność, że wartość ich oszczędności nie zmaleje, a tylko się powiększy, dzięki doliczanym odsetkom